Zmiana stawek eksploatacyjnych w KSM L-W

Rada Nadzorcza KSM L-W na wniosek Zarządu podjęła Uchwałę nr 4/2020 podwyższającą od 1 maja 2020 roku opłatę eksploatacyjną o 0,20 zł/m2.

Konieczność podniesienia stawki eksploatacyjnej wynika ze stale zwiększających się kosztów utrzymania nieruchomości tj. wzrostem cen usług i materiałów czy też wzrostem najniższego wynagrodzenia. Stawka eksploatacyjna powinna pokrywać ponoszone przez Spółdzielnie koszty.
W ostatnich latach brak właściwej polityki finansowej doprowadził do powstania ujemnych sald na wielu nieruchomościach (wykres poniżej).
Z tego też powodu Rada Nadzorcza w celu poprawy tej sytuacji, a przede wszystkim w interesie spółdzielców podniosła stawkę opłaty eksploatacyjnej.

Podwyższona stawka eksploatacyjna, o której mowa w uchwale nr 4/2020 nie dotyczy nieruchomości pod adresem:
a) Kraszewskiego 45-47
b) Wspólna 7
c) Popiełuszki 5
d) Źródlana 22, 47, 51 ,53,
e) Piłsudskiego 69, 71 w Muszynie.
Stawka eksploatacyjna na tych nieruchomościach została podwyższona już od 1 września 2019 roku o 0,50 gr/m2.