Rozliczenie opłaty za odpady komunalne za rok 2020

Zarząd Krynickiej Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko-Własnościowej w Krynicy - Zdroju po rozliczeniu zużycia wody w budynkach za 2020 rok, na podstawie Uchwały Rady Miejskiej w Krynicy-Zdroju Nr XIII.128.2019 z 29 października 2019 r. (stawka 5zł/m3 - I półrocze) oraz Uchwały Nr XXIII.191.2020 z 10 czerwca 2020 roku (stawka 7 zł/m3 - II półrocze), zgodnie z „Regulaminem ustalania opłat i przedpłat i rozliczania kosztów energii elektrycznej, gazu, zimnej wody i gospodarowania odpadami komunalnymi dla użytkowników lokali w zasobach KSM L-W w Krynicy-Zdroju” dokonał rozliczenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za rok 2020.

Szczegółowe rozliczenia każdego lokalu, zostały przekazane użytkownikom lokali.