Rozliczenie kosztów wytworzenia ciepła (C.O.) za rok 2020

Zarząd Krynickiej Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko – Własnościowej w Krynicy-Zdroju informuje, iż zgodnie z Regulaminem ustalania opłat, przedpłat oraz rozliczania kosztów centralnego ogrzewania i centralnej ciepłej wody dla użytkowników lokali, w budynkach mieszkalnych wyposażonych w instalacje C.O. lub C.O. i C.W.U.  Krynickiej Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko – Własnościowej w Krynicy-Zdroju dokonał rozliczenia kosztów wytworzenia ciepła i wpłaconych zaliczek z tytułu „Centralnego ogrzewania” w roku 2020. 

Rozliczenie wpłaconych zaliczek i kosztów C.O. w roku 2020 dla poszczególnych nieruchomości zostanie przesłany w formie indywidualnych rozliczeń lokali. 

Istnieje możliwość rozłożenia ewentualnych dopłaty za C.O. na raty. W tym celu należy złożyć wniosek do Zarządu KSM L-W.