Regulamin ustalania opłat i przedpłat i rozliczania kosztów energii elektrycznej, gazu, zimnej wody i nieczystości stałych dla użytkowników lokali w nieruchomościach Krynickiej Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko- Własnościowej w Krynicy - Zdroju

Uchwałą nr 36/2019 Rada Nadzorcza KSM L-W w dniu 19 grudnia 2019 roku dokonała zmiany Regulaminu organizowania i przeprowadzania przetargów na wszystkie roboty, dostawy i usługi komunalne w Krynickiej Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko – Własnościowej w Krynicy - Zdroju.