Petycja KMS do Rady Miejskiej w Krynicy-Zdroju dot. opłat i wywozu śmieci