Konkurs na stanowisko nieetatowego (społecznego) Członka Zarządu KSM L-W

Rada Nadzorcza Krynickiej Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko – Własnościowej w Krynicy – Zdroju, działając na podstawie § 133 pkt. 8 Statutu Krynickiej Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko – Własnościowej w Krynicy – Zdroju, ogłosiła konkurs na stanowisko nieetatowego (społecznego) Członka Zarządu KSM L-W.

Po przeprowadzeniu formalnej oceny zgłoszonych ofert, Komisja Konkursowa Rady Nadzorczej w dniu 2 marca 2021 roku unieważniła ogłoszone postepowanie.