Działalność kulturalno-oświatowa w KSM - Warsztaty Taneczne w Ferie Zimowe