Uchwała nr w sprawie segregacji odpadów

Segregacja śmieci, pojemniki:

NIEBIESKI – papier:

 • opakowania z papieru, karton, tektura ( także falista)
 • katalogi, ulotki, prospekty
 • gazety i czasopisma
 • papier szkolny i biurowy
 • zeszyty i książki
 • papier pakowy
 • torby i worki papierowe

nie należy wrzucać:

 • ręczników papierowych i zużytych chusteczek higienicznych
 • papieru lakierowanego i powleczonego folią
 • papieru zatłuszczonego lub mocno zabrudzonego
 • kartonów po mleku i napojach
 • papierowych worków po nawozach, cemencie i innych materiałach budowlanych
 • tapet
 • pieluch jednorazowych i innych materiałów higienicznych
 • zatłuszczonych jednorazowych opakowań z papieru i naczyń jednorazowych
 • ubrań

 

ZIELONY – szkło:

 • butelki i słoiki po napojach i żywności ( w tym butelki po napojach alkoholowych i olejach roślinnych)
 • szklane opakowania po kosmetykach

nie należy wrzucać:

 • ceramiki, doniczek, porcelany, fajansu, kryształów
 • szkła okularowego
 • szkła żaroodpornego
 • zniczy z zawartością wosku
 • żarówek i świetlówek
 • reflektorów
 • opakowań po lekach, rozpuszczalnikach olejach silnikowych
 • luster
 • szyb okiennych i zbrojonych
 • monitorów telewizyjnych
 • termometrów i strzykawek

ŻÓŁTY – metale  i tworzywa sztuczne

 • odkręcone i zgniecione plastikowe butelki po napojach
 • nakrętki
 • plastikowe opakowania po produktach spożywczych
 • opakowania wielomateriałowe ( kartony po mleku i sokach )
 • opakowania po środkach czystości ( np. proszkach do prania), kosmetykach ( szamponach, paście do zębów)
 • plastikowe torby, worki, reklamówki i inne folie
 • aluminiowe puszki po napojach i sokach
 • puszki po konserwach
 • folia aluminiowa
 • metale kolorowe
 • kapsle, zakrętki do słoików i butelek

nie należy wrzucać:

 • butelek i pojemników z zawartością
 • plastikowych zabawek
 • opakowań po lekach i zużytych art. medycznych
 • opakowań po olejach silnikowych
 • części samochodowych
 • zużytych baterii i akumulatorów
 • puszek, pojemników po farbach i lakierach
 • zużytego sprzętu AGD

 

BRĄZOWY – Bio

 • odpadki warzywne i owocowe (w tym obierki itp. )
 • gałęzie drzew i krzewów
 • skoszona trawa, liście, kwiaty
 • trociny, kora drzew
 • resztki jedzenia

nie należy wrzucać:

 • kości zwierząt
 • oleju jadalnego
 • odchodów zwierząt
 • popiołu z węgla kamiennego
 • leków
 • drewna impregnowanego
 • płyt wiórowych i pilśniowych MDF
 • ziemi i kamieni
 • innych odpadów komunalnych ( w tym niebezpiecznych)

 

CZARNY – niesegregowane odpady

 • Wszystko co nie podlega selektywnej zbiórce (czego nie można odzyskać w procesie recyklingu) za wyjątkiem odpadów niebezpiecznych.