Prezes Zarządu

Przemysław Zaremba - Prezes Zarządu

 

Społeczni Członkowie Zarządu

Barbara Bobek - Człone Zarządu

Jolanta Szymańska - Członek Rady Nadzorczej czasowo oddelegowany do pełnienia funkcji Członka Zarządu