Z a r z ą d

 

  • Prezes Zarządu
    • Jakub Laurosiewicz

 

  • Społeczni Członkowie Zarządu
    • Barbara Bobek
    • Jolanta Szymańska - Członek Rady Nadzorczej czasowo oddelegowany do pełnienia funkcji Społecznego Członka Zarządu