Walne Zgromadzenie Krynickiej Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko - Własnościowej w Krynicy - Zdroju zostanie zwołane w ciągu 6 tygodni od dnia odwołania stanu pandemii.