Walne Zgromadzenie Krynickiej Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko - Własnościowej w Krynicy - Zdroju planowane jest na 27 maja 2020 roku godz. 1600