Statut Krynickiej Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko - Własnościowej w Krynicy-Zdroju

 

Obowiązujące Regulaminy KSM L-W

 

 1. Regulamin Zarządu
 2. Regulamin tworzenia i wykorzystywania funduszu modernizacji sieci C.O. i C.W.U. oraz kotłowni KSML-W.
 3. Regulamin porządku domowego.
 4. Regulamin Walnego Zgromadzenia Krynickiej Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko-Własnościowej zatwierdzony przez I i II część Walnego Zgromadzenia w dn. 06.06.2009r. i 20.06.2009r.
 5. Regulamin Rady Nadzorczej Krynickiej Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko-Własnościowej zatwierdzony przez I i II część Walnego Zgromadzenia w dn. 06.06.2009r. i 20.06.2009r.
 6. Regulamin ustalania opłat, przedpłat oraz rozliczania kosztów centralnego ogrzewania i centralnej ciepłej wody dla użytkowników lokali w Krynickiej Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko - Własnościowej
 7. Regulamin organizowania i przeprowadzania przetargów na wszystkie roboty budowlane, konserwacyjne, dostawy i usługi w Krynickiej Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko - Własnościowej w Krynicy-Zdroju.
 8. Regulamin ustalania opłat i przedpłat i rozliczania kosztów energii elektrycznej, gazu, zimnej wody i nieczystości stałych dla użytkowników lokali w nieruchomościach KSML-W.
 9. Regulamin udostępniania dokumentów Krynickiej Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko - Własnościowej w Krynicy - Zdroju
 10. Regulamin finansowania i rozliczania kosztów inwestycji, ustalania członkowskiego kosztu budowy mieszkań oraz zasad wnoszenia wkładów budowlanych
 11. Regulamin tworzenia i wykorzystywania funduszy remontowych KSML-W w Krynicy - Zdroju
 12. Regulamin zasad ustalania i rozliczania kosztów gospodarki zasobami mieszkaniowymi oraz opłat za użytkowanie lokali KSML-W w Krynicy - Zdroju