Skład Rady Nadzorczej KSM L-W

Przewodniczący RN: Przemysław Zaremba

Zastępca Przewodniczącego RN: Andrzej Kotlarz

Sekretarz RN: Maria Janikowska

Członkowie RN:

Ewa Wilk
Ewa Michalska
Elżbieta Horowska
Jolanta Szymańska
Krzysztof Skotnicki
Janusz Mikołajczyk