R a d a    N a d z o r c z a

Przewodniczący:

Przemysław Zaremba

Z-ca Przewodniczącego:

Andrzej Kotlarz

Sekretarz

Maria Janikowska

Członkowie:

Ewa Wilk
Ewa Michalska
Elżbieta Horowska
Jolanta Szymańska
Krzysztof Skotnicki
Janusz Mikołajczyk

K o m i s j e    R a d y    N a d z o r c z e j

Komisja Rewizyjna:

Elżbieta Horowska
Ewa Wilk
Ewa Michalska

Komisja Remontowo-Budowlana:

Skotnicki Krzysztof
Zaremba Przemysław
Elżbieta Horowska
Maria Janikowska

Komisja Statutowo-Regulaminowa:

Janusz Mikołajczyk
Przemysław Zaremba
Andrzej Kotlarz
Jolanta Szymańska