Skład Prezydium Rady Nadzorczej KSM L-W

Maria Janikowska - Przewodniczący RN

Andrzej Kotlarz - Zastępca Przewodniczącego RN

 

Członkowie Rady Nadzorczej KSM L-W

Ewa Wilk

Ewa Michalska

Krzysztof Skotnicki

Janusz Mikołajczyk