Skład Prezydium Rady Nadzorczej KSM L-W

Maria Janikowska - Przewodniczący RN

Andrzej Kotlarz - Zastępca Przewodniczącego RN

Elżbieta Horowska - Sekretarz RN

 

Członkowie Rady Nadzorczej KSM L-W

Ewa Wilk

Ewa Michalska

Jolanta Szymańska

Krzysztof Skotnicki

Janusz Mikołajczyk