Ogłoszenie o przetargu nieogranicznonycm na wykonanie wymiany pokrycia dachowego budynków  mieszkalnych

Ogłoszenie o przetargu  

Wzór umowy

 

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na wykonanie okresowego badania instalacji elektrycznej i odgromowej

Ogłoszenie i dokumenty do przetargu

 

Ogłoszenie o przetargu nieogranicznonycm na wykonanie pokrycia dachowego budynku mieszkalnego Czarny Potok 21 

Ogłoszenie o przetargu  

Wzór umowy

 

 Ogłoszenie o Przetargu Nieograniczonym 

„na wykonanie wymiany pokrycia dachowego budynków mieszkalnych”

 Ogłoszenie o przetargu

 Wzór Umowy - Przetarg Nieograniczony na Wykonanie Wymiany Pokrycia Dachowego Budynków Mieszkalnych

Załącznik Nr 1 - Szacunkowy Obmiar Powierzchni Dachów Wykazanych w Formularzu Ofertowym

Załącznik Nr 2 - Oferta do Przetargu na Wykonanie Wymiany Pokrycia Dachowego Budynków Mieszkalnych