Zapytanie ofertowe na dostawę i wymianę stolarki okiennej z PCV w budynkach KSM L-W 

Termin złożenia ofert: 01.04.2020r. do godz.1400
Termin  otwarcia ofert: 02.04.2020r. godz. 1030