Rada Nadzorcza na posiedzeniu w dniu 13 marca 2022 roku Uchwałą nr 8/2022 przyjęła Plan Remontów w zasobach KSM L-W na rok 2022.
 
Rada Nadzorcza na posiedzeniu w dniu 25 października 2022 roku Uchwałą nr 26/2022 dokonała zmiany Planu Remontów w zasobach KSM L-W na rok 2022.
 
Remonty będą realizowane zgodnie z nowym Regulaminem przeprowadzania przetargów w KSM L-W.