Rada Nadzorcza na posiedzeniu w dniu 2 marca 2021 roku Uchwałą nr 18/2021 przyjęła Plan Remontów w zasobach KSM L-W na rok 2021.
 
Remonty będą realizowane zgodnie z nowym Regulaminem przeprowadzania przetargów w KSM L-W.