Rada Nadzorcza na posiedzeniu w dniu 25 lutego 2020 roku Uchwałą nr 7/2020 przyjęła Plan Remontów w zasobach KSM L-W na rok 2020.
Remonty będą realizowane zgodnie z nowym Regulaminem przeprowadzania przetargów w KSM L-W.