Uwaga! Mieszkańcy nieruchomości nr 0001
(ul. Czarny Potok 11 i 23, Krynica Zdrój)

zgodnie z art. 83, ust. 4, Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r., poz. 2134) Krynicka Spółdzielnie Mieszkaniowa Lokatorsko-Własnościowa w Krynicy-Zdroju, informuje członków Spółdzielni, właścicieli budynków lub lokali niebędących członkami Spółdzielni oraz osoby niebędące członkami Spółdzielni, którym przysługują spółdzielcze prawa do lokali o zamiarze złożenia wniosku do Urzędu Miejskiego w Krynicy Zdroju, Wydziału Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska w sprawie usunięcia 3 drzew: 2 z gatunku LIPA i 1 z gatunku MODRZEW rosnących przy ul. Czarny Potok 23.

Wniosek zostanie złożony w związku z tym, że  Modrzew w czasie podmuchów wiatru i ulewnych deszczach stanowią zagrożenie dla zdrowia i życia mieszkańów nieruchomości 23 natomiast Lipy posadzone kiedys samodzielnie przez mieszkańców są zagęszczone bez dopływu światła do lokali mieszkalnych usytuowanych na niskich kondygnacjach nieruchomości Czarny Potok 23.

Uwagi i zastrzeżenia w przedmiotowej sprawie prosimy składać w Krynickiej Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko-Własnościowej w Krynicy-Zdroju (w godzinach pracy Spółdzielni lub korespondenycjnie (listownie na adres Spółdzielni lub mailowo na adres sekretariat@krynickasm.pl) do dnia 15 listopada 2021 roku.
 
Data ogłoszenia: 14.10.2021