Uwaga! Mieszkańcy nieruchomości nr 0031
(ul. Piłsudskiego 81 i 83, Muszyna)

zgodnie z art. 83, ust. 4, Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r., poz. 2134) Krynicka Spółdzielnie Mieszkaniowa Lokatorsko-Własnościowa w Krynicy-Zdroju, informuje członków Spółdzielni, właścicieli budynków lub lokali niebędących członkami Spółdzielni oraz osoby niebędące członkami Spółdzielni, którym przysługują spółdzielcze prawa do lokali o zamiarze złożenia wniosku do Urzędu Miasta i Gminy Muszyna, Wydziału Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska w sprawie usunięcia 1 drzew z gatunku JESION, rosnącego przy ul. Piłsudskiego 83 w Muszynie.

Wniosek zostanie złożony w związku z tym, że usychające drzewo w czasie podmuchów wiatru i ulewnych deszczach stanowią zagrożenie dla zdrowia i życia mieszkańów oraz niszczy elewację nieruchomośco Piłsudskiego 83.

Uwagi i zastrzeżenia w przedmiotowej sprawie prosimy składać w Krynickiej Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko-Własnościowej w Krynicy-Zdroju (w godzinach pracy Spółdzielni lub korespondenycjnie (listownie na adres Spółdzielni lub mailowo na adres sekretariat@krynickasm.pl) do dnia 15 listopada 2021 roku.
 
Data ogłoszenia: 14.10.2021