Krynica Zdrój, 17 lutego 2021 r
Rada Nadzorcza
Krynickiej Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko – Własnościowej w Krynicy – Zdroju, działając na podstawie § 133 pkt. 8 Statutu Krynickiej Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko – Własnościowej w Krynicy – Zdroju, ogłasza konkurs na stanowisko nieetatowego (społecznego) Członka Zarządu KSM L-W