MENU

Rada Nadzorcza

Komisje Rady Nadzorczej KSM L-W

Komisja Rewizyjna:

  1. Elżbieta Horowska - Przewodnicząca
  2. Ewa Wilk
  3. Ewa Michalska

Komisja Remontowo-Budowlana:

  1. Skotnicki Krzysztof - Przewodniczący
  2. Elżbieta Horowska
  3. Maria Janikowska

Komisja Statutowo-Regulaminowa:

  1. Janusz Mikołajczyk - Przewodniczący
  2. Andrzej Kotlarz
  3. Jolanta Szymańska - czasowe oddelegowanie do Zarządu
  4. Ewa Michalska