PLan Remontów na rok 2021

Rada Nadzorcza na posiedzeniu w dniu 2 marca 2021 roku Uchwałą nr 18/2021 przyjęła Plan Remontów w zasobach KSM L-W na rok 2021.
 
Czytaj więcej

Płatności

Z uwagi na pandemię COVID-19 Kasa Spółdzieni czynna w każdy ostatni poniedziałek miesiąca w godz. od 800 do 1400.

Rada Nadzorcza w dniu 19 stycznia 2021 dokonała zmiany terminu wnoszenia opłat.
§ 21 ust. 7 Regulaminu ustalania i rozliczania kosztów gospodarki zasobami mieszkaniowymi oraz opłat za użytkowanie lokali Krynickiej Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko – Własnościowej:
  1. Opłaty za używanie lokalu wnosi się co miesiąc z góry do ostatniego dnia miesiąca kalendarzowego. Od opłat wnoszonych z opóźnieniem Spółdzielnia nalicza ustawowe odsetki za zwłokę.

Walne Zgromadzenie

KOMUNIKAT!!

Informacja dotycząca zwołania Walnego Zgromadzenia Członków Krynickiej Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko - Własnościowej w Krynicy - Zdroju oraz funkcjonowania Rady Nadzorczej w okresie epidemii koronawirusa.

O terminie zwołania Walnego Zgromadzenia Członków KSM L-W w Krynicy - Zdroju zgodnie z ustawowo-statutowymi zasadami zostaniecie Państwo poinformowani.

Czytaj więcej

Komunikat dot. epidemii koronowirusa COVID-19

Szanowni Państwo

informujemy, że w związku z pandemią koronowirusa klamki do bloków, klamki do pomieszczeń wspólnych oraz poręcze barierek na klatkach schodowych są kilkakrotnie w ciągu dnia dezynfekowane przez osoby sprzątające;

ponadto mając na względzie troskę o bezpieczeństwo Państwa oraz pracowników od 16 marca do odwołania biura Krynickiej Spółdzielni Mieszkaniowej nie będą dostępne dla interesantów.

Osoby pragnące załatwić swoje  sprawy prosimy o kontakt:

Wpłaty prosimy realizować przelewami.

 Dziękujemy za wyrozumiałość.

Zarząd KSM L-W

 

 

Czytaj więcej

Zmiana stawek eksploatacyjnych w KSM L-W

Rada Nadzorcza KSM L-W na wniosek Zarządu KSM podjęła Uchwałę nr 4/2020 podwyższającą od 1 maja 2020 roku opłatę eksploatacyjną o 0,20 zł/m2.

Czytaj więcej

Zmiana Regulaminu organizowania i przeprowadzania przetargów na wszystkie roboty, dostawy i usługi komunalne w Krynickiej Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko – Własnościowej w Krynicy - Zdroju

Uchwałą nr 34/2019 Rada Nadzorcza KSM L-W w dniu 26 listopada 2019 roku dokonała zmiany Regulaminu organizowania i przeprowadzania przetargów na wszystkie roboty, dostawy i usługi komunalne w Krynickiej Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko – Własnościowej w Krynicy - Zdroju.

 

Czytaj więcej

Kontakt

Awarie i usterki w godzinach pracy Spółdzielni należy zgłaszać pod numer telefonu: 

(18) 534 95 10

Awarie i usterki po godzinach pracy Spółdzielni należy zgłaszać pod numer awaryjny: 

516-066-284

Krynicka Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko - Własnościowa w Krynicy - Zdroju

ul. Wspólna 5, 33-380 Krynica-Zdrój

tel. (18) 534 95 00
tel. (18) 471 24 40
fax. (18) 534 95 30
E-mail: sekretariat@krynickasm.pl

Członkowie Rady Nadzorczej przyjmują strony w siedzibie Spółdzielni

(ul. Wspólna 5, Krynica-Zdrój) 

Przewodnicząca Rady Nadzorczej:

Maria Janikowska

mail: przewodniczacyRN@krynickasm.pl
Sekretarz Rady Nadzorczej:

Elżbieta Horowska

mail: sekreatrzRN@krynickasm.pl

 

Prezes Zarządu

Przemysław Zaremba

przyjmuje striony w siedzibie Spółdzielni (ul. Wspólna 5, Krynica-Zdrój)
poniedziałek w godz. 1000 - 1500
czwartek w godz. 1000 - 1400

E-mail: prezes@krynickasm.pl