II termin harmonogramu wymiany wodomierzy.

II termin harmonogramu wymiany wodomierzy:

  • Piłsudskiego 35 i 39 - 20 lipiec godz.  9.00 -10.00
  • Kraszewskiego 45 -  20 lipiec godz. 10.00-11.00
  • Źródlana 22, 26, 45  - 20 lipiec godz. 11.00-12.00
  • Źródlana 47, 49, 51, 53 -  20 lipiec godz. 12.00-13.00
  • Kościuszki 1 - 20 lipiec godz. 13.00-17.00
  • Czarny Potok 27, 29, 25 - 21 lipiec godz.  9.00-10.00
  • Czarny Potok 33, 35 - 21 lipiec godz.10.00-11.00
  • Czarny Potok 34, 36, 38 - 21 lipiec godz. 11.00-13.00

Walne Zgromadzenie

Walne Zgromadzenie Krynickiej Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko - Własnościowej w Krynicy - Zdroju zostanie zwołane w ciągu 6 tygodni od dnia odwołania stanu epidemii.

 

Art. 90. Jeżeli ustawowy termin zwołania walnego zgromadzenia spółdzielni albo zebrania właścicieli lokali przypada w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii, trwającego w dniu wejścia w życie niniejszej ustawy lub ogłoszonego bezpośrednio po okresie trwającym w dniu wejścia w życie niniejszej ustawy, ulega on przedłużeniu o 6 tygodni od dnia odwołania tego stanu.

Art. 91. Przepisy ustawy z dnia 16 września 1982 r. – Prawo spółdzielcze (Dz. U. z 2020 r. poz. 275) i ustawy z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2020 r. poz. 532) w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą stosuje się również do posiedzeń odpowiednich organów zwołanych przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy.

Komunikat w związku z ogłoszeniem się epidemii koronowirusa.

Szanowni Państwo

informujemy, że w związku z pandemią koronowirusa klamki do bloków, klamki do pomieszczeń wspólnych oraz poręcze barierek na klatkach schodowych są kilkakrotnie w ciągu dnia dezynfekowane przez osoby sprzątające;

ponadto mając na względzie troskę o bezpieczeństwo Państwa oraz pracowników od 16 marca do odwołania biura Krynickiej Spółdzielni Mieszkaniowej nie będą dostępne dla interesantów.

Osoby pragnące załatwić swoje  sprawy prosimy o kontakt:

Wpłaty prosimy realizować przelewami.

 Dziękujemy za wyrozumiałość.

Zarząd KSM L-W

 

 

Czytaj więcej

Zmiana stawek eksploatacyjnych w KSM L-W

Rada Nadzorcza KSM L-W na wniosek Zarządu KSM podjęła Uchwałę nr 4/2020 podwyższającą od 1 maja 2020 roku opłatę eksploatacyjną o 0,20 zł/m2.

Czytaj więcej

Zmiana Regulaminu organizowania i przeprowadzania przetargów na wszystkie roboty, dostawy i usługi komunalne w Krynickiej Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko – Własnościowej w Krynicy - Zdroju

Uchwałą nr 34/2019 Rada Nadzorcza KSM L-W w dniu 26 listopada 2019 roku dokonała zmiany Regulaminu organizowania i przeprowadzania przetargów na wszystkie roboty, dostawy i usługi komunalne w Krynickiej Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko – Własnościowej w Krynicy - Zdroju.

 

Czytaj więcej

Kontakt

Krynicka Spółdzielnia Mieszkaniowa
Lokatorsko - Własnościowa w Krynicy - Zdroju


ul. Wspólna 5, 33-380 Krynica-Zdrój

tel. (18) 471 24 40
tel. (18) 471 26 07
fax (18) 471 24 40 wew. 11

e-mail ogólny:
sekretariat@krynickasm.pl

Przewodniczący Rady Nadzorczej: Przemysław Zaremba

mail: przewodniczacyRN@krynickasm.pl

 

Sekretarz Rady Nadzorczej: Maria Janikowska

mail: sekreatrzRN@krynickasm.pl

 

Członkowie Rady Nadzorczej przyjmują strony w siedzibie Spółdzielni

(ul. Wspólna 5, Krynica-Zdrój) 

Prezez Zarządu: Jakub Laurosiewicz

e-mail: prezes@krynickasm.pl

Prezes Zarządu przyjmuje strony w siedzibie Spółdzielni
(ul. Wspólna 5, Krynica-Zdrój) w dniach:

  • poniedziałek w godz. 10:00 - 15:00
  • czwartek w godz. 10:00 - 14:00