Strona główna - Aktualności - Walne Zgromadzenie ArchiwumWalne Zgromadzenia - Archiwum


Walne Zgromadzenie Członków 2017 rok


Protokół oraz uchwały Walnego Zgromadzenia KSM L-W z 09.05.2017r. Plik PDF


Zawiadomienie o zwołaniu Walnego Zgromadzenia KSM L-W w dniu 09.05.2017r. - poszerzony porządek obrad Plik PDF


Projekt uchwał na Walne Zgromadzenie 2017r. Plik PDF


Sprawozdanie Zarządu KSM L-W za 2016r. Plik PDF


Sprawozdanie finansowe KSM L-W za 2016r. Plik PDF


Sprawozdanie Rady Nadzorczej za 2016r. Plik PDF


Zawiadomienie o zwołaniu Walnego Zgromadzenia KSM L-W w dniu 9.05.2017 Plik PDF
Walne Zgromadzenie Członków 2016 rok


Zawiadomienie o zwołaniu Walnego Zgromadzenia KSM L-W w dniu 10.05.2016 Plik PDF


Procedura zgłaszania kandydatów do Rady Nadzorczej KSM L-W Plik PDF


Karata zgłoszenia kandydata na Członka Rady Nadzorczej Plik PDF


Oświadczenie kandydata - załącznik nr 1 do zgłoszenia Plik PDF


Oświadczenie kandydata - załącznik nr 2 do zgłoszenia Plik PDF


Oświadczenie kandydata - załącznik nr 3 do zgłoszenia Plik PDF


Oświadczenie kandydata - załącznik nr 4 do zgłoszenia Plik PDF


Projekt uchwał na Walne Zgromadzenie 2016r. Plik PDF


Sprawozdanie Rady Nadzorczej KSM L-W za 2015r. Plik PDF


Sprawozdanie Zarządu KSM L-W za rok 2015r. Plik PDF


Sprawozdanie finansowe KSM L-W za rok 2015r. Plik PDF


Protokół oraz uchwały Walnego Zgromadzenia KSM L-W z dnia 10.05.2016r. Plik PDF
Walne Zgromadzenie Członków 2015 rok


Protokół oraz uchwały Walnego Zgromadzenia KSML-W z dnia 05.05.2015 r. Plik PDF


Zawiadomienie o zwołaniu Walnego Zgromadzenia KSML-W w dniu 05.05.2015 r. Plik PDF


Sprawozdanie Rady Nadzorczej KSM L-W za 2014r. Plik PDF


Sprawozdanie Zarządu KSM L-W za 2014r. Plik PDF


Sprawozdanie finansowe KSM L-W za 2014r. Plik PDF


Projekty uchwał Plik PDF
Walne Zgromadzenie Członków 2014 rok - ARCHIWUM


Protokół oraz uchwały Walnego Zgromadzenia KSM L-W z dnia 06.05.2014r Plik PDF


Sprawozdanie Rady Nadzorczej KSM L-W za 2013r. Plik PDF


Sprawozdanie finansowe KSM L-W za 2013r. Plik PDF


Sprawozdanie Zarządu KSM L-W za 2013r. Plik PDF


Projekty uchwał Plik PDF


Zawiadomienie o zwołaniu Walnego Zgromadzenia KSML-W w dniu 06.05.2014 r. Plik PDF
Walne Zgromadzenie Członków 2013 rok - ARCHIWUM


Protokół oraz uchwały Walnego Zgromadzenia KSML-W z dnia 21.05.2013 r. Plik PDF


Zawiadomienie o zwołaniu Walnego Zgromadzenia KSML-W w dniu 21.05.2013r. - poszerzony porządek obrad Plik PDF


Zawiadomienie o zwołaniu Walnego Zgromadzenia KSML-W w dniu 21.05.2013 r. Plik PDF


Procedura zgłaszania kandydatów do Rady Nadzorczej KSML-W Plik PDF


Karta zgłoszenia kandydata na członka Rady Nadzorczej z okręgu Plik PDF


Oświadczenie kandydata - załącznik nr 1 do zgłoszenia Plik PDF


Oświadczenie kandydata - załącznik nr 2 do zgłoszenia Plik PDF


Oświadczenie kandydata - załącznik nr 3 do zgłoszenia Plik PDF


Oświadczenie kandydata - załącznik nr 4 do zgłoszenia Plik PDF


Projekty uchwał na Walne Zgromadzenie 2013r. Plik PDF


Sprawozdanie Zarządu KSM L-W za 2012r. Plik PDF


Sprawozdanie finansowe KSM L-W za 2012r. Plik PDF


Sprawozdanie Rady Nadzorczej KSM L-W z działalności za okres od 06.2012 do 05.2013 Plik PDF


Projekt uchwały na Walne Zgromadzenie 2013 w kształcie zaproponowanym przez Członka Spółdzielni. Plik PDF


Szczegółowy opis modernizacji infrastruktury ciepłowniczej KSM L-W w roku 2012. Plik PDF
Walne Zgromadzenie Członków 2012 rok - ARCHIWUM


Protokół oraz Uchwały I cz. Walnego Zgromadzenia z 29.05.2012r. Plik PDF


Protokół oraz Uchwały II cz. Walnego Zgromadzenia z 31.05.2012r. Plik PDF


Zawiadomienie o zwołaniu I części Walnego Zgromadzenia KSM L-W w dniu 29.05.2012r. - poszerzony porządek obrad Plik PDF


Zawiadomienie o zwołaniu II części Walnego Zgromadzenia KSM L-W w dniu 31.05.2012r. - poszerzony porządek obrad Plik PDF


Sprawozdanie Zarządu KSML-W za 2011r. Plik PDF


Sprawozdanie finansowe KSML-W za 2011r. Plik PDF


Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej KSML-W za okres od 31.05.2011r. do dnia 30.04.2012r. Plik PDF


Projekt uchwał w sprawie podziału nadwyżki bilansowej za 2010 i 2011r. zaproponowany przez mieszkańców KSML-W Plik PDF


Projekt Uchwał na Walne Zgromadzenie 2012r. Plik PDF


Zawiadomienie o zwołaniu I części Walnego Zgromadzenia KSM L-W w dniu 29.05.2012r. Plik PDF


Zawiadomienie o zwołaniu II części Walnego Zgromadzenia KSM L-W w dniu 31.05.2012r. Plik PDF


Procedura zgłaszania kandydatów do Rady Nadzorczej KSML-W Plik PDF


Karta zgłoszenia kandydata na członka Rady Nadzorczej z okręgu nr 4 Plik PDF


Oświadczenie kandydata - Załącznik nr 1 do zgłoszenia Plik PDF


Oświadczenie kandydata - Załąścznik nr 2 do zgłoszenia Plik PDF


Oświadczenie kandydata - Załącznik nr 3 do zgłoszenia Plik PDF


Oświadczenie kandydata - Załącznik nr 4 do zgłoszenia Plik PDF
Walne Zgromadzenie Członków 2011 rok - ARCHIWUM


Zawiadomienie o zwołaniu I części Walnego Zgromadzenia KSM L-W 29.06.2011 - poszerzony porządek obrad Plik PDF


Zawiadomienie o zwołaniu II części Walnego Zgromadzenia KSM L-W 30.06.2011 - poszerzony porządek obrad Plik PDF


Procedura zgłaszania kandydatów do Rady Nadzorczej KSML-W Plik PDF


Karta zgłoszenia kandydata na członka Rady Nadzorczej z okręgu nr 3 Plik PDF


Oświadczenie kandydata - Załącznik nr 1 do zgłoszenia Plik PDF


Oświadczenie kandydata - Załącznik nr 2 do zgłoszenia Plik PDF


Oświadczenie kandydata - Załącznik nr 3 do zgłoszenia Plik PDF


Oświadczenie kandydata - Załącznik nr 4 do zgłoszenia Plik PDF


Sprawozdanie Zarządu KSML-W za 2010r. Plik PDF


Projekt uchwał na Walne Zgromadzenie 2011r. Plik PDF


Sprawozdanie finansowe KSML-W za 2010r. Plik PDF


Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej KSML-W za okres lipiec - czerwiec 2011r. Plik PDF

Do odczytania plików PDF potrzebny jest Adobe® Acrobat® Reader®, który można pobrać z witryny Producenta -> Pobież Adobe® Acrobat® Reader®

Piątek - 13 grudnia 2019r.347 dzień rokuNajlepsze życzenia dla:

Mikołaja, Stanisława, Krystyny, Walentyny

© 2006  by  IT STUDIO.PL Zalecana rozdzielczość 1024 x 768