Strona główna - Spółdzielnia - Rada NadzorczaR a d a    N a d z o r c z a

 • Przewodniczący:
  • Przemysław Zaremba
 • Z-ca Przewodniczącego:
  • Andrzej Kotlarz
 • Sekretarz
  • Maria Janikowska
 • Członkowie:
  • Ewa Wilk
  • Ewa Michalska
  • Elżbieta Horowska
  • Jolanta Szymańska
  • Krzysztof Skotnicki
  • Janusz Mikołajczyk

K o m i s j e    R a d y    N a d z o r c z e j

 • Komisja Rewizyjna:
  • Elżbieta Horowska
  • Ewa Wilk
  • Ewa Michalska

 • Komisja Remontowo-Budowlana:
  • Skotnicki Krzysztof
  • Zaremba Przemysław
  • Elżbieta Horowska
  • Maria Janikowska

 • Komisja Statutowo-Regulaminowa:
  • Janusz Mikołajczyk
  • Przemysław Zaremba
  • Andrzej Kotlarz
  • Jolanta Szymańska

Piątek - 13 grudnia 2019r.347 dzień rokuNajlepsze życzenia dla:

Mikołaja, Stanisława, Krystyny, Walentyny

© 2006  by  IT STUDIO.PL Zalecana rozdzielczość 1024 x 768